De module ‘Hypotheek’ geeft recht op administratie, beheer (zichtbaar in je digitale polismap) en nazorg van je hypotheek. Tijdens de looptijd van je hypotheek kun je ons onbeperkt (*) mailen of bellen met al je vragen over je hypotheek.

De module kost € 7,50 per maand en geeft recht op de volgende onderdelen:

Nationale Hypotheek Bond

De hypotheek administreren wij in een webbased programma, de Nationale Hypotheek Bond. Dit programma stelt ons in staat om je hypotheek gedurende de gehele looptijd te monitoren. Zo controleren wij wekelijks (!) of je hypotheek bij een andere bank of geldverstrekker voordeliger en/of tegen gunstigere voorwaarden kan worden overgesloten. Daarbij houden we rekening met alle bijkomende kosten. Is de uitslag voor je positief, dan melden wij je dat direct en bespreken wij of daadwerkelijk aanpassen van je hypotheek ook gewenst is.

Jaarlijks update ‘Verantwoorde hypotheek’

Het is belangrijk dat je niet alleen een verantwoorde hypotheek aangaat bij de aankoop van een woning of bij het oversluiten van je bestaande hypotheek, maar ook tijdens de verdere looptijd. Daarom verstrekken wij je jaarlijks het rapport ‘Verantwoorde hypotheek’. In dit rapport zie je exact wat de gevolgen zijn voor de betaalbaarheid van je hypotheek bij arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid, overlijden van één van beide partners, bij pensionering en bij het eventueel beëindigen van een relatie (huwelijk of samenwonen). Het rapport bevat bovendien een zeer nauwkeurige opgave van de waarde van je woning op dat moment (zonder dat je de kosten voor een taxatie moet maken).

Het rapport ‘Verantwoorde hypotheek’ verstrekken wij ieder jaar in de maanden februari/maart. In deze periode heb je over het algemeen alle jaaropgaven van je bank en salaris ontvangen. Maar bijvoorbeeld ook de aanpassingen in een CAO of in je secundaire arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld pensioen) zijn dan bekend. Deze informatie gebruiken wij dan om je rapport weer te actualiseren zodat je tenminste éénmaal per jaar een helder en duidelijk zicht heeft op jouw hypotheek.

Hulp bij renteverlengingen

Tijdens de looptijd van je hypotheek komt het regelmatig voor dat je je rente dient te verlengen. Wij agenderen de datum van renteverlenging voor je en controleren of jouw bank je een gunstig aanbod doet. En wij overleggen met je welke nieuwe rentevaste periode in jouw situatie de beste keuze is.

Tevens controleren wij of er op dat moment andere geldverstrekkers zijn die je een betere rente en/of betere voorwaarden kunnen bieden. Je kunt dan – zonder boeterente – overstappen naar de beste aanbieder. Uiteraard helpen wij je dan om de overstap vlekkeloos te laten verlopen (let op: er kan sprake zijn van een ‘nieuw advies’ waaraan advieskosten verbonden kunnen zijn. Wij informeren je vooraf over de voor jou van toepassing zijnde kosten).

Voordelige taxaties

Bij de aankoop van een woning of bij het oversluiten van een hypotheek wordt in de meeste gevallen door de geldverstrekker een taxatierapport gevraagd. Het taxatierapport moet gevalideerd zijn door een in Nederland toegelaten valideringsinstituut. Wij helpen je om tegen een gereduceerd tarief een door alle geldverstrekkers geaccepteerd taxatierapport te verkrijgen.

Daarnaast kun je via de module Hypotheek beschikken over een bouwkundig rapport tegen een aantrekkelijk tarief. Een bouwkundig rapport wordt soms verplicht gesteld door een geldverstrekker. Vaker nog geeft een bouwkundig rapport je een duidelijk zicht op de technische staat van het door jou aan te kopen huis of van je eigen woning. Het hoofdstuk ‘direct noodzakelijke herstelkosten’ laat je direct zien welke kosten je op korte termijn kunt verwachten om de woning in een acceptabele staat te brengen.

Ontwoekeren beleggingspolis

Een woekerpolis is een beleggingsverzekering waarin een te hoge kosteninhouding heeft plaatsgevonden. Daardoor zou het kapitaal dat je op de einddatum voor ogen hebt niet gehaald kunnen worden. Bijvoorbeeld om je hypotheek af te lossen. Maar ook de aanvulling op je pensioen kan lager uitvallen dan je wellicht dacht. Met onze ‘ontwoekercheck’ laten wij je op helder wijze zien hoe je dit kunt herstellen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de voordelen van het Service-abonnement? Neem dan contact met ons op en wij vertellen het je graag!